دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱

تسلیت

تسلیت به سرکار خانم دکتر مجدی ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰

تسلیت

عرض تسلیت درکذشت نابهنگام آقای دکتر شهرام خسروی نژاد ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۹

تبریک سال نو

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

شروع جلسات در سال 1398

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷

تبریک سال نو

..

ادامه...

تاریخچه

تاریخچه تشکیل هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در آذرماه سال ۱۳۰۱ هجری شمسی اولین قانون استخدام کشوری تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد. در موارد مندرجه در فصل سوم این قانون تخت عنوان ((در باب طریقه محاکمه مستخدمین خاطی)) مقررات خاصی وجود داشت. به موجب این مقررات محکمه‌های بدوی و تجدید نظر مسئولیت رسیدگی به خطاهای اداری مستخدمین دولت را به عهده داشتند که با توجه به آئین دادرسی موجود انجام وظیفه می‌کردند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۶۲ اولین قانون هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور آزمایشی به تصویب رسید و در تاریخ ۷/۹/۱۳۷۲ قانون فعلی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. در این قانون به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های دولتی مشمول آن هیئت‌های تحت عنوان هیئت بدوی و هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل شد. هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان قبل از ادغام دانشگاه و سازمان بهداشت و درمان استان (۱۳۷۲) به صورت تفکیکی در حوزه ریاست سازمان و در دانشگاه نیز از بدو تاسیس(تفکیک از وزارت علوم) دانشگاه علوم پزشکی (۱۳۶۵) در حوزه ریاست دانشگاه تشکیل و به عنوان بازوی قضایی شروع بکار کرد.

وظیفه کارمند از نظر قانون استخدام کشوری

ماده ۵۴

مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر روسای ما فوق خود را درامور اداری اطاعت نماید اگر مستخدم حکم یا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانین ومقررات تشخیص دهد مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد درصورتیکه بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود راتائید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود.

ماده ۵۵

مستخدم دولت از هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور شود ممنوع است.

ماده ۵۸

رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری و  یا قصور مستخدمین در انجام وظیفه و تعیین مجازات آنها بعهده دادگاه اداری است.

تبصره ۱- :  تشخیص ، تقصیر  و تخلف و قصور مستخدمین و چگونگی تشکیل دادگاه اداری و رسیدگی به

موجب آئین نامه ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱

به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک ازدستگاههای مشمول این قانون هیأتهایی تحت عنوان «هیأت‌رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان‌» تشکیل خواهد شد.هیأتهای مزبورشامل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر می‌باشد.

تبصره ۱ ـ هیأت تجدیدنظر منحصراً در مرکز هر وزارتخانه یاسازمان مستقل دولتی ونیز تعدادی از دستگاههای مشمول‌این قانون که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید تشکیل می‌شود و در صورت لزوم دارای شعبه‌هایی‌خواهد بود.

تبصره ۲ ـ در صورت تشخیص هیأت عالی نظارت یک هیأت‌تجدیدنظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجاب نمایدتشکیل می‌گردد.

ماده ۲

هر یک از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر دارای سه عضواصلی و یک یا دو عضو علی‌البدل می‌باشد که با حکم وزیر یابالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایردستگاههای موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال‌منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است‌.

تبصره ۱ ـ در غیاب اعضای اصلی اعضای علی‌البدل به جای‌آنان انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره ۲ ـ هیچ یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأتهای بدوی‌یک دستگاه نمی‌توانندهم‌زمان عضو هیأت تجدیدنظرهمان‌دستگاه باشند، همچنین اعضای مذکورنمی‌توانند درتجدیدنظر پرونده‌هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی‌داده‌اند شرکت نمایند.

ماده ۳

برکناری اعضای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر با پیشنهادوزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایردستگاههای موضوع تبصره ۱ ماده ۱ و تصویب هیأت عالی‌نظارت صورت می‌گیرد.

 ماده ۴

صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت‌بدوی است و آرای صادره درصورتی که قابل تجدیدنظرنباشد ازتاریخ ابلاغ‌، قطعی و لازم‌الاجرا است‌. در موردآرایی‌که قابل تجدیدنظر باشد هرگاه کارمند ظرف ۳۰ روز از تاریخ‌ابلاغ رأی درخواست تجدیدنظر نماید، هیأت تجدیدنظرمکلف به رسیدگی است‌. آرای هیأت تجدیدنظراز تاریخ ابلاغ‌قطعی ولازم الاجراست.

هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان

آدرس :  بزرگراه شهید همت - جنب برج میلاد - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - ستاد مرکزی - طبقه ۵ - اتاق ۵۳۹ .

تلفن تماس : ۸۶۷۰۲۵۳۹  - ۸۸۶۵۲۵۰۰

نمابر : ۸۸۶۲۲۵۰۰

متن

متن

متن

متن